top of page

RESÜMEE

Haridus​​
European Psychoanalytic Institute (EPI)
THE TRAINING PROGRAM ON CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOANALYSIS

2019.a - 2023.a

Laste ja noorukite psühhoanalüütikute väljaõpe.
European Psychoanalytic I
nstitute (EPI) ja International Psychoanalytical Association (IPA) poolt akrediteeritud sertifikaadiga laste ja noorukite psühhoanalüütik.

Eesti-Läti Psühhoanalüütliline Selts

2018.a - 2022.a

Psühhoanalüütikute väljaõpe - International Psychoanalytical Association (IPA) poolt akrediteeritud sertifikaadiga psühhoanalüütik

Eesti Psühhoanalüütliline Selts

2014.a - 2017.a

Psühhoanalüütiliste psühhoterapeutide väljaõpe - psühhoanalüütiline psühhoterapeut  


 

Tallinna Ülikool

2007.a – 2010.a

Terviseteaduse magister, kunstiteraapiate eriala
Tervise ja Heaolu valdkonna psühholoogia tippspetsialisti kutse

Audentese Ülikool

2003.a – 2005.a

Rakenduspsühholoogia magister

Töökogemus
Stefart Therapy OÜ, Stefart Consult OÜ

2011.a - …

Erapraksis. Omanik/psühhoterapeut/psühholoog/kunstiterapeut

 

 

Viimsi haigla ja AS Fertilitas taastusravi- ja rehabilitatsiooniosakond

2010.a -2014.a

Psühholoog / loovterapeut

Tallinna Ülikool

2010.a - …

Külalisõppejõud

Lastehaigla sõltuvushäirete osakond

2007.a – 2008.a

Kunstiteraapia praktika

Audentese Lastekool

2004.a – 2010.a

Rühmaõpetaja, psühholoog-kunstiterapeut

Tallinna Liivaku Lasteaed

2004.a – 2010.a

Psühholoog

Täiendav info

Tunnustusauhind „Lastega ja lastele" tiitel „Muutuste Looja" Vabariigi presidendilt Kersti Kaljulaid`lt ja õiguskantsler Ülle Madise`lt. 31.05.2021.a

Estonian-Latvian Psychoanalytical Society liige

http://psychoanalytic.eu/

International Psychoanalytical Association liige

https://www.ipa.world/en/

 

European Psychoanalytical Federation liige

 

https://www.epf-fep.eu/

Eesti Psühhoanalüütilise Seltsi liige
www.psyhhoteraapia.ee

Autasustatud Tallinna Ülikooli poolt kui Silmapaistvat vilistlast 2017, loovteraapiate teadvustamise eest vaimse tervise valdkonnas

Euroopa kunstiterapeutide võrgustiku "Network of European Art Therapists" liige

Eesti Loovteraapiate Ühingu liige, esinaine aastatel 2011-2017 www.loovteraapiad.ee


2010 sügis ilmunud raamatu: “Kunst abiks lapse ja noore mõistmisel. Kunstiteraapia põhimõtted abiks lapsevanemale ja lastega töötavale spetsialistile” autor.

Oman Kunstiterapeut/koolitaja, tase 7 kutset. Vaata kutsetunnistust


Huvialad: psühhoanalüüs, psühhoteraapia, loovteraapiad, muusika, kunst, sport

Keeled

Eesti (emakeel)

Inglise

Vene

Saksa

Soome

Täiend-
koolitused
European Psychoanalytical Federation, 37th Annual Conference: IDENTIFICATIONS. Florence, Italy

22-24.03.2024.a

The “How” of the Identification Processes 
Between Physiology and Pathology.
Stefano Bolognini (SPI) Further thoughts on gender identity
disturance in children and adolescents.
David Bell (BPaS)

Case Presentation: Forum on Psychoanalysis of Children
Half-blind Identification.
The Case of a Latency-Age Boy.
Helen Tartes (ELPS)
Chair: Thomas Jung (WAP)

Creative Arts Therapies Events

November-Detsember 2023

Creative Arts Therapies Assessment Summit, Online lesson series (18 h, eksamitega 29 akadeemilist tundi, hindamine ja diagnoosimine kunstiteraapias).

Kõik õppejõud on rahvusvaheliselt tunnustatud kunstiterapeudid.

Lisa Hinz Ph.D., ART-BC., USA - Art Therapy Assessment within the Structure of the Expressive Therapies Continuum; Maria Riccardi Ph.D., ART-BC., Canada and Gabrielle Gingras Ph.D., Canada - Expressive Therapist Self-Inquiry (ETST) and the Art of Repair;  Dr. Sarit Bar-Zaken, Israel - Folktales as an assessment tool in cross-cultural therapy. Linda Gantt Ph.D. ART-BC., USA - Formal Elements Art Therapy Scale (FEATS); Alexandra Duchastel MS, MA., Canada -  Assessment process in art therapy: from a repertoire of tools to a model for developing clinical understanding (eccat-9); Carolina Peral Jiménez Ph.D., Spain - Observation-based assessment art therapy trauma tool (obas-att); Susan C. Parente Psy.D., USA - The multiple self-states drawing technique: creative assessment and treatment with children and adolescents; Arika VanBrunt LPC, ART-BC. USA., Sangeeta Prasad MA, ART-BC., USA & Jennifer Baldwin ART-BC., USA - Developing Cross Cultural Applications with Traditional Art Therapy Assessments in Academia. Dr. Ellen Horovitz, ART-BC., USA - An art therapy primer on assessment, diagnosis & treatment. Dr. Paula Lebre, Portugal & Simea Schönenberger-Howie MA, Germany - Mara movement assessment. Prof. Susana Pendzik Ph.D., Israel-  The 6-key model for assessment and intervention in drama therapy and the creative arts therapies. Takira Jackson, MA., Canada & Nicholas Jordan, MA., USA - Diagnostic multimodal expressive assessment for interdisciplinary treatment approaches. Anne Mills, ART-BC., USA - The diagnostic drawing series:  why it is essential knowledge.

Eesti Psühhoanalüütiline Selts

14.10.2023.a

Intensiivne lühiajaline dünaamiline psühhoteraapia. Sissejuhatav seminar. Koolitaja: PhD Peter Lilliengren (8 tundi). Tallinn

Eesti Psühhoanalüütilise Seltsi juubelikonverents

13.10.2023.a

"Vaimne heaolu läbi psühhoteraapia." (6 h.) Esinejad: PhD Mark Solms; PhD Peter Lilliengren; PhD Mare Pork;  Erika Saluver, psühhiaater/psühhonalüütik; Endel Talvik, psühhoanalüütik jt. Tallinn

Finnish Association of Child and Adolescent Psychotherapy, Helsinki

06-07.10.2023.a

"Sexual identity development and Gender diversity in psychotherapy." Etsin itseäni - Seksuaalisen identiteetin kehitys ja sukupuolen moninaisuus psykoterapiassa. (16 h.); Koolitajad: Norka T. Malberg, PsyD. Clinical and Developmental Psychologist. Child, Adolescent and Adult
Psychoanalyst; Aleksi Jalava PsM, kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti.

European Psychoanalytic Institute (EPI)

09-15.07.2023.a

Summer School "Sincerety/Honesty" in Budapest, Hungary (42h).

Training school in Cannes at the EPF Conference

22-26.03.2023.a

Seminars about child/adolescent (C/A) psychoanalysis with C/A psychoanalyst' s J - L. Fouassier from France and with M. Salomonsson from Sweden.
The Transgender Illusion. The Enigma of Identity. A. M. N. Corigliano (Italian Soc) 
Gender Diversity During Adolescence. S. E. Gullestad and M. Hvalstad (Norwegian Soc) Studies About Sexuality and Gender Diversity. L. Glocer Fiorini (Argentine Assoc)

Traumatic experience in Adolescence. C. Anzieu-Premmereur (Paris Soc) P. Marion (Italian Soc)

Konverents Riigikogu konverentside saalis: Intsest ja selle tagajärjed

27.01.2023.a

Ettekanded teemal: mis on intsest ja kes on toimepanija; intsesti mõjud täiskasvanueas; ohtlikud inimtüübid; seksuaalkasvatus

Psühhiaatriakliiniku XIV sügiskonverents, Tallinn, Estonia

25.11.2022.a

"Psühhiaatria aastal 2022: Sõda meie sees ja meie ümber“
Konverentsi maht: 9 tundi

Sügiskonverents on Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud ja annab osalejale 7,5 täienduspunkti.

 
European Psychoanalytical Federation, 35th Annual Conference: IDEALS. Vienna, Austria

14-17.07.2022.a

Psychoanalysis of Adolescents – Adolescence and the Ideal (Clinical workshop – 8h). Idealization of Motherhood (Clinical presentation 2 h). On a new reality for woman, motherhood, without pregnancy, adoption, surrogate mother. Which kind of challenge for femininity and maternal preoccupation? (Clinical presentation 2 h). Forum on aging – Realities of aging as a topic of psychoanalytic training and further education.

 
Isreali psühhoterapeutide ühing, zoom-loeng

05.03.2022.a (4h.)

„Психологическая помощь детям во время боевых действий.“
Õppejõud: laste ja noorukite psühhoanalüütiline psühhoterapeut Dr. Ronit Tal ja  psühhoanalüütiline psühhoterapeut- traumaterapeut Suzy Kagan

 

USA Laste- ja Noorukite Psühhoanalüütikute Ühing, zoom-loengud

16-18.04.2020.a (6h.)

The Transition to Teletherapy and Teleanalysis for Children
USA juhtiv laste- ja noorte psühhoanalüütikute zoom-loeng: tele-videoteraapia/analüüs laste ja noorukitega COVID-19 perioodil.  Õppejõud: Jill Scharff, Caroline Sehon, Kerry Novick, Jack Novick, Tom Newman.

Soome Laste- ja Noorukite Psühhoteraapia Ühing, Helsinki, Soome

04-05.10.2019.a

Neglect and Trauma - Impact on the Development through the Lens of Neurobiology, Psychoanalysis and Attachment Theory
Koolitaja: Graham Music & Ricky Emanuel   laste, noorte- ja täiskasvanute psühhoterapeudid, Tavistocki Kliinikust,  London

5th Annual Integration Summer School of the European Psychoanalytic Institute (EPI), Paris

28.07-03.08.2019.a

"The Pleasure Principle...and Beyond"

Death Instinct Clinical Expressions in French Psychoanalysis; The Death Drive in Daily Clinical Practice; Symbolization and Psychosis. A French Psychoanalytical approach to the treatment of psychotic patients; History of French Psychoanalytic development including Lacan etc.

European Psychoanalytical Federation 32nd Annual Conference, Madrid

11-14.04.2019.a

"BODY"

Body in child analysis; Psychosomatics; Collective traumas; Psychoanalysis of Children and Adolescents

Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik, Tallinn

24-25.11.2018.a

Prof Mark Solmsi seminar „XXI sajandi lähenemine inimese psüühikale. Kliiniline rakendatavus" (Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt akrediteeritud 16 punktiga.)


Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täiendusõppeprogramm, Tallinn

13.09.2018.a

"Seksuaalvägivalla kahtlusega lapse käsitlus", maht 8 tundi (0,25 EAP)

Koolitajad: Anneli Uusküla, Kai Part, Jana Tuusov, Made Laanpere, Mariana Saksniit

 
Eesti-Läti Psühhoanalüütliline Selts, Riia

25-26.08.2018.a

"The Faces of Trauma; Between the Personal and the Social."

Koolitaja:  Psühhoanalüütik Irma Brenman Pick

 
Traumateraapia- ja koolituskeskus OÜ, Tallinn

19-20.03.2018.a

"Laste ja noorte komplekstrauma ja dissotsiatsiooni mõistmine. Teraapiamudel tööks dissotsiatsioonidega." (16h)

Koolitaja: Joy Silberg PhD, USA

Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku X sügiskonverents, Tallinn

23.11.2017.a

 

Tänapäevane kasvuruum - piisav, hea või piisavalt hea (Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt akrediteeritud 6 punktiga.)

Soome Laste- ja Noorukite Psühhoteraapia Ühing, Helsinki, Soome

6-7.10.2017.a

Transforming Despair to Hope: Reflections on the psychotherapeutic process with severely neglected and traumatized children

Koolitaja: Monica Lanyado, London

Traumateraapia- ja koolituskeskus OÜ, Tallinn

10.05.2017.a

Täiendkoolitus: Komplekstrauma ja dissotsiatsiooni hindamine TADS-i abil. (8 h.) Koolitaja: Suzette Boon, PhD, Holland

 

Organisatsiooni "Psychoanalysis and Politics" konverents

10.10.2016.a

Anxious Encounters and Forces of Fear, Pariis, France (27 h.)

Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku IX sügiskonverents

24.11.2016.a

 

Aju ja tunded: Mida on psühhiaatrial pakkuda aastal 2016. (akrediteeritud Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt 7 punktiga)

 

 

Traumateraapia- ja koolituskeskus OÜ, Tallinn

10.10.2016.a

Crisis intervention following terror and disasters. (8 h.) Koolitaja: Atle Dyregrov, PhD, traumaterapeut, Norra

 

 

INTERNATIONAL Psychoanalytical Association conference COWAP

2 - 3.09.2016.a

The Abused Child. (16 h.) Nervi, Italy

 

 

Laste Vaimse Tervise Keskus

25.08.2016.a

Koolitus seminar: „Laps ja noor seksuaalselt väärkohtlejana. Murebaromeetri kasutamine“, koolitaja Mimi Strange, kliiniline psühholoog, Taani (5 h.)

 

 

Eesti Psühhoanalüütiline Selts

11.12.2015.a

Koolitus „Kas suhted on ajus“ 5 akadeemilist tundi

 

 

Eesti Psühhoanalüütiline Selts

28.02.2015.a

Loeng-seminar: Freudiga ja ilma: Jacques Lacani kolm Toopilist registrit. Lektor Hasso Krull. 6 akadeemilist tundi.

 

 

Tallinna Ülikool ja Eesti Loovteraapiate Ühing

30 - 31.10.2014.a

Loovteraapia konverents “Praktikult praktikule” (korraldaja ja ettekanne)

Tallinna Ülikool

14.04.2014.a

Kunstide Instituudi meistriklass Music Therapy Assessment (Esa Ala-Ruona, PhD ja Marko Punkanen, PhD, Jyväskylä University), 1 EAP/ 7 kontakttundi

 

 

Saviteraapia “Arbeit am Tonfeld®

2012.a - 2013.a

Superviisorite koolitus. Dr. Anna Dorothea Brockmann, Marie-Luise Geiß, Saksamaa

 

 

Tallinna Ülikool

28 - 31.04.2013.a

Nordoff-Robbinsi mudelmeetod muusika-teraapias - Õppejõud:  muusikaterapeut James Robertson, Šotimaa.

 

 

Tallinna Ülikool

5 - 8.11.2012.a

 

Supervisioon ja Skulptuur (3 AP) Õppejõud: superviisor ja pereterapeut Achim Fritzche, Saksamaa

 

 

Tallinna Ülikool ja Eesti Loovteraapiate Ühing

2012.a sügis

Kunsiteraapiate konverents “Kunstid tervise heaks” (korraldaja ja ettekanne)

 

 

Musique et Santè, Pariis

2012.a suvi

Grundtvigi koolitus: “Muusikaline improvisiatsioon”

 

 

Moskva Kunstiteraapiate Ühing

2012.a kevad

Konverents: “Kunstiteraapiad tänapäeval. Kunstiteraapia meetodid hariduses, meditsiinis, sotsiaaltöös” (16h.+ ettekanne ja töötuba)

 

 

St. Peterburi Kunstiteraapiate Ühing

2012.a kevad

Konverents: “Kunstiteraapiad tänapäeval. Kunstiteraapia meetodid hariduses, meditsiinis, sotsiaaltöös” (16h.+ ettekanne ja töötuba)

 

 

Tallinna Ülikool ja Eesti Loovteraapiate Ühing

2011.a suvi

Loovuse ja loovteraapiate konverents: “Loovus ja loovteraapiad hariduses ja tervishoius.” (ettekanne)

 

 

St. Peterburi Kunstiteraapiate Ühing

2011.a kevad

Konverents: “Kunstiteraapiad tänapäeval. Kunstiteraapia meetodid hariduses, meditsiinis, sotsiaaltöös” (16h + ettekanne ja töötuba)

 

 

Eesti Muusikateraapia Ühing

2011.a talv

Konverents: Muusika Tervise heaks: Psühhodünaamiline lähenemine muusikateraapias.” (7h)

 

 

EM Arenduskeskus / Sirje Tulp

2010.a sügis

Koolitus: Esmaabi kursus-elustamine. (8h.)

 

 

Musique et Santè, Pariis

2010.a. veebruar

Grundtvigi koolitus: “Muusika haiglates, neoantoloogias ja pediaatrias”

 

 

Tallinna Ülikool

2008.a

Koolitus: “Kunstiteraapia meetodid kooli kontekstis: töö probleemsete lastega”. Õppejõud: Hannelore Jimenez-Alonzo, pedagoog, dipl. kunstiterapeut, Austria

 

 

Tallinna Ülikool

13. - 16.06 ja 4. - 7.07.2007.a

Kunstiteraapia teooriad ja meetodid. Õppejõud:Victoria Scotti, USA

 

 

Tallinna Ülikool

27.02 – 30.06.2007.a

Saviteraapia“ Arbeit am Tonfeld®” II osa töö täiskasvanutega Anna Dorothea Brockmann, Ph.D,Saksamaa

 

 

Tallinna Ülikool

19. – 21.04.2007a

Draamateraapia meetodid kooli kontekstis. Õppejõud:  R. Hougham (MA), R. Porter (MA), Inglismaa

 

 

Tallinna Ülikool

14.02 – 19.10.2006.a

Saviteraapia “Arbeit am Tonfeld®” I osa töö laste ja  noortega. Anna Dorothea Brockmann, Ph.D, Saksamaa

 

 

Eesti Logopeedide Ühing

28. - 29.04.2006.a

Laste psüühika ja käitumishäired.

 

 

Tallinna Ülikool

8.04 - 18.11.2005.a

kunstiteraapia intensiivkursus.(15AP)

  • Kunstiteraapia rakendamine töös gruppidega  - Õppejõud: Hannelore Jimenez-Alonzo, pedagoog, dipl. kunstiterapeut, Austria

  • Tantsu ja liikumisteraapia - Õppejõud: Marianne Eberhard-Kaechele, MA, dipl. tantsu- ja väljenduskunsti terapeut, Saksamaa.

  • Kunstiteraapia somaatiliste haigete puhul   - Õppejõud: Eva Herborn, dipl. kunstiterapeut, Saksamaa

  • Loominguline protsess kunstiteraapias - Õppejõud: Anna Schwerdtfeger, dipl. kunstiterapeut, Holland

  • Saviteraapia - Õppejõud: Anna Dorothea Brockmann, Ph.D., dipl. kunstiterapeut, Saksamaa

  • Loovteraapiad psühhoteraapias - Õppejõud: Peter Petersen, Ph.D., psühhoterapeut, Saksamaa 

 

 

Rahvusvaheline loovteraapiate konverents Peterburis «Loovuse uuringud»

20 - 22.08.2004.a

Rahvusvaheline kunstiteraapiate sümpoosion Tallinnas «Vägivald ja tolerants»

28 - 29.04.2004.a

bottom of page