top of page
MinuEmaOnIngel_kaas3.jpg

Raamatu "Minu Ema On Ingel" tutvustus

Olen terapeudina aidanud rohkem kui 15 aastat lapsi ja noorukeid, kes on üle elanud raske trauma. Leian, et laps, kelle sõnaline eneseväljendus on piiratud vajab nähtavat pildilist ainest ja lugu, mis teda leinas edasi liikumises toetaks.
 

Seda saab teraapias erinevate materjalide ja meetodite abil luua. Aga selle teraapia protsessi ajal on minult kui terapeudilt, lapsed ikka ja jälle küsinud, kus minu ema ikkagi täpsemalt nüüd on? Huvitav, mis ta seal teeb? Kas tal on seal maja? Kas ta vaatab sealt alla ja näeb mind? jne. Hakkasin aastaid tagasi laste endi mõtteid emast, kes elab inglina taevas üles kirjutama.
 

Näiteks rääkis üks poiss, et tema ema koob taevas vikerkaare niitidest kampsunit ning iga kord kui ta taevas vikerkaart näeb, siis ta mõtleb sellest ja see tekitab hea tunde. Mitmed lapsed on rääkinud, et nad kujutavad ette, et nende ema või isa saadab neid kooliteel pilvelt pilvele hüpeldes. Nii tekkiski mul mõte luua leinaraamat laste enda lugudest, mis on lapsi toetav ja helge.
 

Lapsel, kes leinab on arenguliselt vajalik jätkata oma sisekõne emaga, mis on leina tõttu katkenud või häiritud. Raamatust sai minu kui terapeudi jaoks üks lisa abivahenditest, mille abil saab laps mõista enda ja ema lahus olemist ning samas mitte unustada, et ema puudumine ei tähenda seda, et ema ei võiks lapse sisemaailmas edasi elada ja teda toetada.
 

Ema on lapse jaoks kõige esimene kiindumus ning laps on endasse võtnud kiindumussuhtega seotud kogemused, mis on uute suhete loomise aluseks. Laste fantaasiamaailm on alati olnud neile abiliseks pakkudes lohutust (nt kaisukad), kaitset (nt. nähtamatu sõber) ning olnud arengut stimuleeriv (nt. päkapikud, hambahaldjad). Lahkunud ema toomine neile loomupärasesse fantaasiakeskkonda aitab neil leinas edasi liikuda ning emast saadud kogemusi (meelelisi, emotsionaalseid) endas hoides.
 

Oma praktikas olen kogenud, et raamat „Minu ema on ingel“ saab olla abiks leinavale lapsele alates vanusest 1 eluaasta kuna:
1. Laps tunneb, et ta ei ole ainus, kes kaotas oma vanema

(Laps on öelnud: „selle tüdruku ema siin raamatus on ka ingel nagu ka minul.)
2. Lapse sisemaailma kõne kaotatud vanemaga saab tuge ja jätkuda.

(Lapsed: „ema näeb, et olen tubli ja kiidab mind“, „ema lohutab kui olen kurb“.  18-aastane nooruk: „ see pilt sinu raamatust, kus ema on kurb kui mina olen kurb aitab mul ennast kokku võtta ning eluga edasi liikuda, sest ma ei taha, et ema kurvastaks; tahan, et ta minu üle rõõmu tunneks“)
3. Kasutades metafoore „ema saadab päiksega pai“ või „ema koob vikerkaareniitidest kampsunit“ toob lapsele ema igapäevatoimetustes meelde heal ja toetaval moel
(Lapsed: „tead miks vikerkaar nii kiirelt kaob, sest ema koob nagu turbo“, „nüüd kui päike paistab või tähed on taevas, siis mõtlen, et ema on minuga koos“)
4. Aitab lapsel avada ennast leinast rääkides kui see on olnud lapse poolt välditud teema. (Näide: 5-aastane poiss avas ennast esimest korda raamatut vaadates. Laps ütles: „Minu ema on ka ingel “ ning rääkis oma emast pikemalt. 11-aastane tüdruk nägi ajalehest õõvastavaid pilte oma ema mõrvast ning keeldus uskumast oma ema surma ning ootas ema koju tagasi mitmeid kuid, mis on loomulik psüühika kaitse nii ränga kaotuse korral. Raamatut koos minuga sirvides sai tüdruk esimest korda nutta ja leinaprotsessis edasi liikuda: „nüüd ma näen, et minu ema on heas kohas, temaga on kõik hästi ning ta ei tule enam tagasi… ma nii igatsen teda“).

5. Raamat aitab mõista teistel lastel leinava lapse olukorda ja seda, et surm on lõplik. (Näide: „lapsed lasteaias küsivad juba aasta aega ema leinavalt rühmakaaslaselt, kas su ema on ikka veel surnud.“)

6. Aitab olla kaotatud emaga/isaga koos. Raamatut vaadates lapsed tunnevad, et nad on oma vanemaga koos. (Laps rääkis: “tead mida see raamat teeb, ta aitab mul olla emaga koos.“ „aaa…nüüd ma näen kus ta on. See on selline rahulik koht.“

 

„Minu ema on ingel" raamat on sündinud soovist olla abiks lastele, kes on leinas.

Autor: Helen Tartes-Babkina
Luuletused: Jarek Kasar
Illustratsioonid: Monica Meius

bottom of page